woensdag 21 mei 2014

All the flower tutorial links

On monday I posted a blog on a paper flower tutorial, this tutorial is part of the all the links on the blog of Laura Howard. Down below you can find the other tutorials and the links towards them. Enjoy!

Op maandag heb ik een blog geplaatst van de papieren bloemen tutorial. Deze tutorial is een onderdeel van de link up op het blog van Laura Howard. Hier beneden kun je de foto's en links vinden van de andere bloemen tutorials. Geniet ervan!

All the tutorials - Alle tutorialsFrom top left to bottom right:


From top left to bottom right:


From top left to bottom right:


dinsdag 20 mei 2014

We got married!!

Maybe you noticed that it was a bit quiet at my blog. But this had a very good reason, we got married last week! May 15 was an amazing dat for us. We look back at an amazing day, which we celebrated surrounded with lovely people. We already have some amazing photos from our photographer Sanne, so I added a couple of them to this blogpost. I folded all the origami crane birds on the last photo, a lot of work but an amazing effect. And it stand for a lot of luck for our marriage.

Misschien was het je al opgevallen, maar het is de laatste tijd een stuk rustiger geweest op mijn blog. Dit had een hele goede reden, we zijn vorige week getrouwd! 15 mei was voor ons een geweldige dag. Nu kunnen we terug kijken op deze heerlijke dag, waar we werden omringd door geweldige mensen. Dezelfde avond kregen we al een aantal foto's van onze fotografe Sanne. Dus ik heb er een aantal toegevoegd aan deze blog! Alle 1000 origami kraanvogels op de laatste foto heb ik zelf gevouwen, dit staat voor geluk in het huwelijk. En het effect mag er ook zijn.


maandag 19 mei 2014

Paper Flower Tutorial

This time a lovely paper flower tutorial. This tutorial will be linked up with some other lovely flower tutorials in the week of May 20th, by Laura Howard. Click on this link to look at all the other flower tutorials.

Deze keer een leuke bloemen tutorial, om zelf je papieren bloemen te maken. Deze tutorial zal in de week van 20 mei worden gelinkt met andere leuke bloemen tutorials door Laura Howard. Klik op deze link om alle andere bloemen tutorials te bekijken.What you need: florist tape, little roles of crepe paper, scissors, wire, pliers and wood glue.
Wat je nodig hebt: bloemistentape, rolletjes crepepapier, schaar, metaaldraad, tangen en houtlijm. 

Add some glue on the edge of the paper and role it around the wire.
Doe wat lijm aan de rand van het papier en rol dit rondom het ijzerdraad.

Add some glue while your rolling so it sticks together. When it is a nice heart, cut the paper of.
Doe elke keer wat lijm op het papier wanneer je rolt, zodat het blijft plakken. Als het een mooi hartje is geworden kun je het papier afknippen.

Now were making some leaves, fold the paper on top of each other.
Nu gaan we blaadjes maken, vouw het papier trapsgewijs op.

Cut a petal shapes, this way you get a lot of leaves at once. Begin with some smaller leaves, the further you go, make them larger.
Knip nu een bladvorm uit, op deze manier heb je meerdere blaadjes tegelijk. Begin met kleine blaadjes, hoe verder je komt met de roos, hoe groter je de blaadjes knipt.

Pus the petal on the topleft and top right at the same time so the petal becomes puffy.
Duw met je vingers tegelijk links- en rechtsboven in het blaadje, zodat er een bolling ontstaat.

Put some glue on the right side of each petal and stick them together.
Doe wat lijm op de rechterkant van de blaadjes en plak ze op elkaar.

Add also glue on the bottom part of the petals.
Doe ook lijm aan de onderkant van de blaadjes.

Role the petals around the wire, make sure you let some air between the petals for a realistic look.
Rol nu de blaadjes rondom het ijzerdraad. Zorg ervoor dat er wat lucht tussen de blaadjes blijft voor een realistische look.

This is the beginning of your rose.
Dit is het begin van je roos.

Repeat this, so at another row of petals, this time a bit larger.
Herhaal dit, dus voeg nog een rij blaadjes toe, nu alleen iets grotere blaadjes.

Role the edges of the petals around a wire.
Rol de randjes van de blaadjes om ijzerdraad.

This is the effect.
Dit is het effect.

Make some bigger leaves. Now role the edges and puss the corners out, both before you add them to the flower.
Maak nu grotere blaadjes. Rol de randjes op en duw de bovenkant uit, voordat je ze toevoegt aan de bloem.

Add some glue on the sides and bottom.
Doe wat lijm op de zijkanten en aan de onderrand.

Add each petal seperately untill you are satisfied.
Voeg elk blaadje apart toe, net zolang totdat je tevreden bent.

Use some florist tape around the bottom of the flower.
Draai wat bloemistentape om de onderzijde van de bloem.

It should look like this.
Het moet er zo uit komen te zien.

The finished rose!
Het eindresultaat!

Now you can make your own roses for decoration! In September I start with workshops for these flowers in Gouda, the Netherlands. So contact me if you are interested!

Nu kun je zelf je rozen maken voor decoratie! In september begin ik met het geven van workshops, van deze bloemen, in Gouda. Dus mocht je interesse hebben, neem contact met me op!