dinsdag 24 juni 2014

Gift Wrapping

I always enjoy wrapping gifts. I like to make them a bit more special, and I use more than just a plane wrapping paper. Here are two examples I made today.

Ik vind het altijd heerlijk om cadeautjes in te pakken. Het is leuk om er net wat meer aandacht aan te besteden en iets meer te gebruiken dan alleen inpakpapier. Hier twee voorbeelden die ik vandaag heb gemaakt.zaterdag 21 juni 2014

Small butterfly card 'Liefs'

I always like to make my own cards, instead of buying them. So this time I made this easy little card to go with a little gift. It's 6cm by 6cm.
I stamped the background with distress ink and than added perfect pearls, for a lovely glittery effect. I stamped a butterfly on vellum and placed it on the card. I gave the edges a worn effect with some ink and the stamp 'Liefs' and some rhinestones finishes it of.

Ik vind het altijd leuker om mijn eigen kaartjes te maken, in plaats van ze te kopen. Deze keer heb ik een klein kaartje gemaakt, voor bij een cadeautje. Het is 6cm bij 6cm.
De achtergrond heb ik gestempeld met distress inkt en daarna perfect pearls gebuikt voor een glitter effect. Vervolgens een vlinder gestempeld op vellum, uitgeknipt en opgeplakt. De randjes van het kaartje heb ik een verweerde look gegeven met wat inkt en de stempel met 'Liefs' en enkele rhinestones maken het geheel af.
maandag 16 juni 2014

New name for my blog

Hi everyone! Maybe you notices it already, but I changed the name of my blog. It used to be "Life is like a triple chocolate cookie" and the new name is "Just Love Paper".
I want to specify my blogposts to my papercrafts, also I start selling paper product on Etsy and in September I will start with workshops. Now a have one name for everything. Really happy with it :)

This is my Etsy store (a lot of new product will come soon): Webshop Just Love Paper

Hey allemaal! Misschien was het je al opgevallen, maar ik heb de naam van mijn blog veranderd. Het was eerst "Life is like a triple chocolate cookie", de nieuwe naam is "Just Love Paper".
Ik wil mij meer gaan richten op papier en daarom vond ik de nieuwe naam toepasselijker. Daarnaast ga ik ook papieren producten verkopen via Etsy en in september zal ik beginnen met het geven van workshops, je raad het al, ook met papier. Dus nu heb ik een naam die alles dekt. Ik ben er blij mee :)

Dit is mijn winkeltje op Etsy (er staat nog niet veel in, maar hier zal snel verandering in komen): webshop Just Love Paper

A garland from my webshop - Een slinger uit mijn webshop

zaterdag 14 juni 2014

Butterfly Craft Snail Mail

This time a lovely craft snail mail with some butterflies.
Deze keer een leuke craft snailmail met vlinders.

The letter - De brief

A Tag - Een label

Garland - Slinger

Matchbox with little gift - Luciferdoosje met klein cadeautje

The envelope - De envelop

Everything together - Alles bij elkaar

zaterdag 7 juni 2014

Tags - Work in progress

I love working with ink, that is why I love to make tags. With distress ink I make a nice background and than with perfect pearls I create a sparkle within a stamp and I finished it of with some other stamps, ribbon and buttons.

I vind het heerlijk om met inkt te werken, daarom maak ik ook heel graag tags. Met distress inkt maak in de achtergrond, daarna met perfect pearls voeg ik wat glitter toe in de vorm van een afbeelding en dan heb ik het afgemaakt met nog een aantal stempels, wat lint en knoopjes.donderdag 5 juni 2014

Craft Snail Mail

This time a small snail mail. I love to bundle a couple of things into a nice little package. That is what I did this time. I made a little card, a tag, an envelop and I added a little bag with flower seeds and some tea. All the things I made myself, are made with the techniques of Tim Holtz.

Deze keer heb ik een kleine snail mail gemaakt. Ik vind het geweldig om een aantal dingen samen te binden tot een klein pakketje. Dit is wat ik deze keer heb gemaakt: een klein kaartje, een tag en een envelop, daar heb ik een zakje met bloemenzaad en wat thee bijgedaan. Alles wat ik zelf heb gemaakt is met de technieken van Tim Holtz.

The little package all bind together.
Het kleine pakketje, alles samen gebonden.

The tag, made with some plane paper, ink and stamps.
De tag, gemaakt met leeg papier, inkt en stempels.

The little card, also made with stamps and ink.
Het kleine kaartje, ook gemaakt met stempels en inkt.

Everything in the little package.
Alles in het kleine pakketje.

The end result.
Het eindresultaat.

woensdag 4 juni 2014

Flower Bowl Tutorial

As a little present for my parents I made this lovely flower bowl. My mom got this bowl a couple of years ago, but never used it. So when they come home, they have some nice flowers waiting for them.

Deze terrine met bloemen heb ik gemaakt als kleine verrassing voor mijn ouders. Mijn moeder heeft deze kom een aantal jaren geleden cadeau gekregen, maar ze heeft er nog niets mee gedaan. Dus als ze nu thuiskomen staat er een leuke verrassing op hen te wachten.


Tutorial:

You will need: a bowl filled with water, flowers, a knife and masking tape.
Dit heb je nodig: een kom/terrine gevuld met water, bloemen, een schilmesje en schilderstape.

Stick the tape from side to side te create a raster and place the flowers in the holes.
Plak het tape van de een naar de andere zijde en creĆ«er een raster. Plaats de bloemen in de openingen. 

Continue untill the entire bowl is filled.
Ga door tot de hele kom/terrine is gevuld.

The endresult, next time I want to make the middle a bit higher.
Het eindresultaat, de volgende keer wil ik het midden wat hoger maken.

maandag 2 juni 2014

10 things Snail Mail

A lovely new little project I worked on a couple of weeks ago. You had to send 10 things to someone else and you recieved 10 items of that person. You had to create a snail mail with those items. So much fun and always a big suprise what you get back.

Een aantal weken geleden heb ik gewerkt aan een leuk projectje. Je moest 10 dingen opsturen naar iemand en van diezelfde persoon ontving je ook 10 dingen. Met deze spulletjes moest je een snail mail maken en deze weer terug sturen. Erg leuk om te doen en een grote verrassing wat je terug krijgt.


I recieved:                                              Ik ontving:
- 2 straws                                              - 2 rietjes
- buttons                                                - knoopjes
- a quote                                                - een quote
- a Eiffel Tower charm                            - een bedeltje van de Eiffeltoren
- 2 red feathers                                       - 2 rode veren
- a ribbon of Sinterklaas                          - een lintje van Sinterklaas
- a ittle orange bow                                 - een klein oranje strikje
- a card with the Eiffel Tower                  - een kaartje met de Eiffeltoren
- a notebook                                           - een notitieboekje
- a buddha charm                                    - een boeddha bedeltje

And I created this:                                  En dit maakte ik ermee:


I sent this to my partner:                                        Ik stuurde dit naar mijn partner:
- a matchbox                                                        - een luciferdoosje
- a little fork                                                          - een kleine vork
- 2 wobbly eyes                                                    - 2 wiebeloogjes
- a crown                                                              - een kroonkurk
- a donut shaped pin                                              - een speldje in de vorm van een donut
- a key charm                                                        - een sleutel bedeltje 
- a mushroom charm                                              - een paddenstoel bedeltje
- a plastic square                                                    - een plastic vierkantje
- a craft tag                                                            - een label
- 2 stamens                                                            - 2 meeldraden

And she created this:                                              En ze maakte dit ermee: