woensdag 8 april 2015

Busy... but so cool!

Lately I didn't post a lot of new items on my blog, and that is because I am quit busy. I have a lot of great orders at the moment and also some other amazing projects. So I will show what is on my mind right now!

De laatste tijd heb ik niet veel nieuwe berichten op mijn blog geplaatst. dat komt omdat ik het druk heb. Maar wel met super leuke projecten. Ik zal jullie laten zien waar ik nu allemaal mee bezig ben!

For four saturdays you can find me at a little market in Gouda, near de Mallemolen. I give workshops and I sell some lovely product from my webshop. I am half way, so two more saturdays to go

Op vier zaterdagen kun je mij vinden op een klein marktje in Gouda, bij de Mallemolen. Ik geef daar mini workshops en verkoop er leuke producten uit mijn webwinkeltje. Ik heb er al twee opzitten, maar je kunt nog langs komen op 11 of 18 april.


I made this lovely mini bouquet with paper flowers for an 40 year wedding anniversary. Just a lovely order to make.

Ik maakte dit leuke mini boeketje van papieren bloemen voor een 40 jarig huwelijksjubileum. Een super leuke opdracht om te maken.


I designed a new flower, the ranuncules. This is one of my favorite flowers, I also had them in my wedding bouquet.

Ik ontwierp deze nieuwe bloem, de ranonkel. Dit is een van mijn favoriete bloemen, deze zat namelijk ook in mijn trouwboeket.

I also  have some orders for lovely name garlands. The little babies aren't born yet, so the garlands are still secret. So amazing that parents trust you with the name of there unborn child, when no-one else know.

Ik heb ook nog een aantal leuke orders staan voor naamslingers. De babytjes zijn nog niet geboren, dus de slingers blijven ook nog even geheim. Het is zo gaaf dat ouders mij de naam al toevertrouwen terwijl niemand dit verder nog weet. 

So I get back to work ;)

Nu ga ik weer verder aan het werk :)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten