woensdag 30 april 2014

Kingsday Snail Mail!

On April 26th we celebrated Kingsday, the first time since a lot of Queensdays. This was a reason for some nice snail mails within the group I join on facebook.
You had to make a snail mail for someone else and you did get a list with the preferences.

Op 26 april hebben we Koningsdag gevierd, voor het eerst sinds vele Koninginnendagen. Dit was een leuke reden om weer snail mails te maken, binnen de groep waar ik lid van ben op facebook.
Je moest een snail mail maken voor iemand anders, je kreeg wel een handig lijstje met de wensen en interesses van de ander.

This one I sent to Priscilla, she loves pink, black and white, owls and tape. So I used pink as a main color and added some black and white. The gift was an owl necklace, I also added something sweet and a black tape.

Deze heb ik naar Priscilla gestuurd. Ze houdt van roze, zwart en wit, uiltjes en tapejes. Zoals je kunt zien is de hoofdkleur roze geworden en heb ik hier en daar wat zwart en wit toegevoegd. Als cadeautje een ketting met een uil eraan toegevoegd, ook nog een zwart/wit tapeje en wat lekkers.

Everything nicely wrapped - Alles leuk ingepakt

The owl necklace - De uilenketting

A lovely crown specially for Kingsday - Een lief kroontje speciaal voor Koningsdag

Some lovely pink goodies and little owl - Wat leuke roze spulletjes en schattige uiltjes
And this is the snail mail I recieved from Greetje. She made a lovely folder and stuffed it with some lovely goodies.  A great bird-themed snail!

En dit is de snail mail die ik heb ontvangen van Greetje. Ze heeft een leuk mapje gemaakt en deze volgestopt met leuke spulletjes. Een geweldig snail met vogels als thema.

The cute folder - Het leuke mapje

All the lovely goodies - Alle leuke spulletjes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten